مناقصه بیمه‌ مهندسی و مسئولیت پروژه آشیانه و انکس

  • محدوده فعالیت: فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

  • کارهای در دست اقدام: احداث آشیانه و انکس 2 هما

  • حجم سرمایه تحت پوشش بیمه تام خطر: 160،492،500،000 ریال

  • مجموع نیروی کار:102 نفر