مناقصه بیمه‌ مهندسی و مسئولیت پروژه احداث راه آهن حجامه، ساوا

  • محدوده فعالیت: عراق-بصره-بین شهر حجامه و ساوا

  • کارهای در دست اقدام: احداث تونل، ایستگاه و هواکش

  • حجم سرمایه تحت پوشش بیمه تام خطر: 149،000،000 دلار

  • مجموع نیروی کار: 215 نفر