مناقصه بیمه‌ مهندسی پروژه سد مخزنی دشت پلنگ

  • محدوده فعالیت: بوشهر – خورموج – دشت پلنگ

  • کارهای در دست اقدام: احداث سد مخزنی(ذخیره آب)

  • حجم سرمایه تحت پوشش بیمه تام خطر: 676،592،661،216 ریال