مناقصه بیمه‌ مهندسی و مسئولیت پروژه سد و نیروگاه درالوک

  • محدوده فعالیت: اقلیم کردستان عراق – درالوک

  • کارهای در دست اقدام: احداث سد و نیروگاه آبی درالوک

  • حجم سرمایه تحت پوشش بیمه تام خطر: 129،000،000 دلار

  • مجموع نیروی کار: 200 نفر