مناقصات بیمه‌ مهندسی و مسئولیت پروژه مترو خط4 تهران

  • محدوده فعالیت: فرودگاه مهر‌آباد

  • کارهای در دست اقدام: احداث تونل، ایستگاه و هواکش

  • حجم سرمایه تحت پوشش بیمه تام خطر: 181،500،000،000 ریال

  • مجموع نیروی کار: 185 نفر