مناقصه بیمه‌ مهندسی و مسئولیت پروژه ورزشگاه التاجیات

  • محدوده فعالیت: عراق – بغداد – منطقه التاجیات

  • کارهای در دست اقدام: احداث استادیوم 60 هزار نفره بهمراه زمین و سالنهای تمرین

  • حجم سرمایه تحت پوشش بیمه تام خطر: 97،000،000 دلار

  • مجموع نیروی کار: 450 نفر