مناقصه بیمه‌ مهندسی و مسئولیت پروژه احداث مجتمع ورزشی الزوراء

  • محدوده فعالیت:عراق – بغداد – رحمانیه

  • کارهای در دست اقدام:احداث ورزشگاه 12،000 نفره و سالهای تمرین وابسته

  • حجم سرمایه تحت پوشش بیمه تام خطر: 49،000،000 دلار

  • مجموع نیروی کار:210 نفر